Kontaktujte nás

Distribútor produktov BLACKROLL®
pre Slovenskú republiku:

LAYLA FIT s.r.o.
Expedícia: Turbínová 1, 831 04 Bratislava
Sídlo: Narcisová 14, 821 01 Bratislava
Slovenská republika

layla@layla.sk
0917 754 738